VCTV3 trực tiếp hai trận Thái Lan – Trung Quốc và VN – CHDCND Triều Tiên lúc 17 giờ và 19 giờ 30 ngày 30-5