Thời gian gần đây, nhiều đối tượng mạo danh nhà báo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản còn có những hành vi lăng mạ, chống đối lực lượng thi hành công vụ, khiến dư luận bất bình. Những hành vi này, không chỉ sự coi thường pháp luật mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của các nhà báo chân chính và cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.