Vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh một số điểm bất hợp lý trong Thông tư 108/TC/HCVX ngày 30-12-1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm (Thông tư 108).

Ông Hoàng Văn Nghĩa (công tác tại Binh đoàn 15 đóng quân tại Tây Nguyên), trích dẫn Thông tư 108 quy định đối tượng gồm: Công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) có đủ điều kiện nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định, được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân bị ốm đau, tai nạn phải điều trị, bị chết (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con), chỉ được thanh toán tiền tàu xe một lần trong năm. Quy định trên theo ông Nghĩa là quá cứng nhắc, không tạo điều kiện cho công chức, viên chức, quân nhân và công an nhân dân công tác xa gia đình được về thăm người thân hàng năm. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp vẫn thanh toán được tiền tàu xe đi phép nhờ vào việc làm giả hồ sơ của người thân bị ốm đau, tai nạn phải đi điều trị, hoặc bị chết. Có nơi, vào các dịp lễ, tết đã xảy ra tình trạng đồng loạt cả đơn vị xin nghỉ phép vì có người thân bị ốm đau, bị tai nạn phải đi điều trị, hoặc bị chết. Tình thế này buộc người đứng đầu cơ quan, xí nghiệp, đơn vị phải ký giấy nghỉ phép và sau đó giải quyết thanh toán toàn bộ vé tàu xe cho họ, nếu không sẽ bị khiếu nại vì vi phạm quy định của Thông tư 108. Còn ông Phạm Ngọc Hữu, công tác tại Đà Nẵng, phản ánh: Cùng đối tượng như Thông tư 108, nhưng những trường hợp công tác ở miền núi, hải đảo lại được thanh toán vé tàu xe đi nghỉ phép mà không kèm điều kiện người thân bị ốm đau, tai nạn phải đi điều trị, hoặc bị chết. Như vậy, cùng một đối tượng là những người công tác xa gia đình khi đi nghỉ phép thăm thân nhân hàng năm, có người được thanh toán tiền tàu xe, có người lại không được vì những quy định quá cứng nhắc, không sát với thực tế hiện nay (Thông tư 108 ban hành thực hiện gần 20 năm nay). Ông Hữu đề nghị Bộ Tài chính cần sớm sửa đổi Thông tư 108 theo hướng thanh toán tiền tàu xe một lần trong năm cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) đi phép thăm thân nhân (không phân biệt công tác ở miền núi, hải đảo, hoặc thân nhân bị ốm đau, tai nạn phải đi điều trị, hoặc bị chết). Việc sửa đổi này nhằm động viên, chia sẻ khó khăn cho những người công tác xa gia đình có điều kiện đi lại thăm thân nhân hàng năm. Mặt khác hạn chế tình trạng gian dối, thiếu trung thực trong việc xác lập hồ sơ giả của thân nhân bị ốm đau, tai nạn để được hưởng chế độ tiền tàu xe đi nghỉ phép hàng năm. HOÀI NAM