Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc với Liên doanh Nhà thầu Savis - HPT về phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên hệ thống.

Can xac dinh ro trach nhiem thu truong don vi truc tiep xu ly don - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PH

Tại buổi làm việc, đại diện Liên doanh Nhà thầu Savis - HPT đã giới thiệu về hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KN,TC. Phần mềm bao gồm 4 nội dung chính về: Quy trình giải quyết KN lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND xã/phường; cấp quận/huyện xem kết quả xử lý, quyết định giải quyết của đơn thư KN,TC tại cấp xã/phường/thị trấn bằng cách kiểm tra đơn trùng; Quy trình giải quyết KN lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp quận/huyện, giải quyết KN lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND tỉnh; Quy trình KN không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương ra văn bản hướng dẫn và hướng dẫn; Quy trình giải quyết KN lần 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe đại diện Liên doanh Nhà thầu giới thiệu về phần mềm trên hệ thống, một số ý kiến tham gia góp ý cho rằng, phần mềm được xây dựng còn sơ sài, chưa chặt chẽ theo đúng quy định về giải quyết KN,TC.

Các ý kiến cho rằng, Ban Quản lý Dự án cũng như nhà thầu cần làm việc với các cục, vụ, đơn vị chuyên môn để nắm rõ quy trình xử lý đơn thư KN,TC để xây dựng hệ thống phần mềm theo đúng quy định của pháp luật. Cần có quy trình hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Do lượng đơn thư KN,TC ngày càng nhiều, càng phức tạp nên phần mềm phải cụ thể hóa để cán bộ dễ theo dõi lượng đơn thư, công văn đến và đi cũng như kết quả giải quyết của các cơ quan đơn vị.

Đồng thời, đề nghị nhà thầu nghiên cứu kỹ Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC để hiểu vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Phần mềm cần điều chỉnh một số điểm cụ thể về quy định đối với tài liệu mật khi đưa lên hệ thống; bổ sung vai trò của Văn phòng Chính phủ, các ban Đảng, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân. Cũng như xác định phạm vi sử dụng để phù hợp với tên gọi là hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KN,TC.

Can xac dinh ro trach nhiem thu truong don vi truc tiep xu ly don - Anh 2

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PH

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý cho việc xây dựng hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KN,TC. Các ý kiến góp ý đã cơ bản làm rõ những thiếu sót, hạn chế trong phần mềm. Nhiều điểm chưa đáp ứng yêu cầu chung, cần chỉnh, sửa lại cho phù hợp, đạt hiệu quả.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, phần mềm cần viết lại về mặt kiến trúc, thiết kế; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực tiếp xử lý, tính bảo mật của từng nội dung thông tin. Trong tháng 10 cần rà soát, bổ sung và tiếp cận các đơn vị đang sử dụng phần mềm dữ liệu cơ sở KN,TC tại địa phương để có những tổng hợp chung báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ duyệt.

Trung tâm Thông tin tham mưu xây dựng quy chế khai thác sử dụng phần mềm gửi các bộ, ngành, địa phương xin ý kiến góp ý; kiểm tra toàn bộ hệ thống, tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc để nhà thầu xử lý, sửa đổi. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu tổ chức tập huấn cho các đơn vị để triển khai thực hiện vào cuối tháng 11.

Phương Hiếu