Xác định tầm quan trọng và những tác động to lớn của Bộ luật Hình sự đến đời sống xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần hết sức thận trọng khi xem xét, sửa đổi các nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Can trong khi sua Bo luat Hinh su - Anh 1

Đại biểu Sùng A Hồng (Điện Biên) đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự 2015.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV, hôm nay (26-10) Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Sau phiên thảo luận ở tổ ngày 21-10, trong lần thảo luận tại hội trường hôm nay, nổi lên vấn để đáng chú ý là cách tiếp cận về quan điểm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó các đại biểu tập trung cho ý kiến về 2 cách thức tiếp cận: Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế liên quan đến một số chính sách cụ thể được thể hiện trong một số điều luật của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của Bộ luật Hình sự, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ hai, không làm thay đổi những chính sách lớn của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và không đặt ra vấn đề mới dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung các luật khác đang được lùi hiệu lực thi hành cùng Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mục tiêu chung là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 cần phải tiếp tục góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thái Bình