Trong 2 ngày 25, 26/10, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường mở lớp tập huấn cho 120 đại biểu trong đó có 85 cán bộ MTTQ các xã, phường, thị trấn ở 9 quận, huyện và các chức sắc tôn giáo, cán bộ ban dân tộc các quận, huyện về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo và tuyên truyền bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Can Tho: Tap huan bao ve moi truong va bien doi khi hau - Anh 1

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức để cán bộ MTTQ các cấp, các vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tín đô các tôn giáo chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Tại lớp tập huấn về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, các đại biểu được giới thiệu về luật bào vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn; hiện trạng môi trường ổ thành phố Cần Thơ; các tác động của BĐKH và kế hoạch hành động ứng phó giai đoạn 2015-2030 của thành phố Cần Thơ.

Lê Quốc Khánh