(ĐĐK) Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP Cần Thơ cũng như chương trình hành động của UBND TP Cần Thơ đề ra năm 2011 là năm “trật tự, kỷ cương đô thị” nhằm hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. 5 nội dung chính được cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng góp sức thực hiện là: trật tự đô thị; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; an toàn giao thông đô thị... Về trật tự an toàn giao thông, các cơ quan chức năng thành phố và các quận, huyện tăng cường kiểm tra các vi phạm về an toàn giao thông, lòng lề đường; ra quân trấn áp tội phạm hình sự và gian lận thương mại; quản lý vệ sinh môi trường, rác thải, cấp thoát nước. Các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, vận động nhân dân cùng tham gia lập lại trật tự kỷ cương đô thị, giữ gìn mỹ quan đường phố, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ xanh, sạch, đẹp.

Lê Khánh