Từ 15/8/2015 - 15/8/2016, các cấp, ngành trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiếp 4.048 lượt người, có 35 lượt đoàn khiếu nại (KN) đông người tăng 20 lượt so với cùng kỳ gồm: Các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng sân bay Trà Nóc; dự án xây dựng khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng; các hộ dân Nông trường Sông Hậu; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ và dự án xây dựng kho đạn tại huyện Phong Điền.

Các cấp, ngành trên địa bàn tiếp nhận 3.218 đơn. Qua phân tích, xử lý có 567 đơn thuộc thẩm quyền, đến thời điểm báo cáo đã giải quyết 551/567 đơn, đạt 97%, trong đó đã giải quyết 509 đơn KN và 42 đơn tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền. Qua kết quả giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1,6 tỷ đồng, trả lại cho công dân 478 triệu đồng, khôi phục quyền lợi chính đáng cho 5 người.

Thực hiện Kế hoạch số 2100 của Thanh tra Chính phủ, vụ việc cần kiểm tra, rà soát trên địa bàn là 15 vụ. UBND TP Cần Thơ đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết 8 vụ. Các vụ việc còn lại sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với công dân và ban hành văn bản giải quyết theo đúng quy trình.

Cùng thời gian, các cấp, ngành đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN, TC được 1.921 cuộc với 41.152 lượt người tham dự, phát thanh thông tin đại chúng với thời lượng 27.136 giờ được 2.013 cuộc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của TP đã tiến hành kiểm tra tại 9 quận, huyện về việc thực hiện Đề án 1-1133 về việc “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đã tổng kết việc thực hiện Đề án 1-1133 báo cáo về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Qua công tác tuyên truyền pháp luật về KN, TC đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân cũng như cán bộ, công chức, tạo được chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm trong các cấp, các ngành, góp phần đưa công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Minh Quân