(VOH) - Trong giai đoạn nhiều cơ hội và lắm thách thức đan xen lẫn nhau, công tác xây dựng hình mẫu thanh niên TPHCM nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của thanh niên và lan tỏa những giá trị ấy ra cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đai hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh minh họa: hoisinhvientphcm

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đã khẳng định: “Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách và bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc". Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu vô cùng quan trọng và cần thiết. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn, việc cần thực hiện trước tiên chính là bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng những con người mới, những người vừa có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, vừa có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, có khát vọng sống cao đẹp, biết cống hiến cho xã hội và cộng đồng.

Tọa đàm “Xây dựng hình mẫu Thanh niên thành phố trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới” do Thành Đoàn TPHCM vừa tổ chức đã trở thành nơi để tuổi trẻ thành phố bộc bạch những suy nghĩ của mình về hình mẫu thanh niên thành phố trong thời đại mới. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp trong việc xây dựng và cụ thể hóa hình mẫu người thanh niên thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Trong tham luận của Đoàn trường Đại học Luật thành phố cho thấy: công tác giáo dục, xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay gặp nhiều khó khăn là do những mô hình, giải pháp đề ra chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; nhiều hoạt động chưa có tính chiều sâu, còn mang tính hình thức. Bên cạnh đó thì nhiều đoàn viên, thanh niên ý thức chấp hành kỷ luật chưa tốt, ý thức về cộng đồng chưa cao, kiến thức về lịch sử còn nhiều lỗ hổng…; nguồn kinh phí đầu tư cho các hoạt động Đoàn, Hội cũng như công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế; sự phối hợp thực hiện giữa các đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng. Để giải quyết những tồn tại trên, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa của Đoàn trường Đại học Luật TPHCM cho biết về những giải pháp mà Đoàn trường đã áp dụng:

Có thể thấy, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố cũng như ý thức chính trị của thanh niên hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Thanh niên đã chủ động hơn, quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề của đất nước và quốc tế. Lòng nhân ái, tính nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của thanh niên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ và khẳng định bằng những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên, thiếu ý thức rèn luyện, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, còn lối sống thực dụng, ngại tham gia các hoạt động xã hội. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay thì vấn đề bồi dưỡng, hình thành lớp thanh niên có đủ phẩm chất và năng lực, đại diện cho thế hệ thanh niên mới, đáp ứng yêu cầu thời đại, nhu cầu nguồn nhân lực trẻ của đất nước và phát huy ảnh hưởng tích cực trong công tác giáo dục thế hệ trẻ là một nội dung hết sức quan trọng của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong năm 2013. Anh Hồ Tấn Đạt - Phó Bí thư Quận Đoàn Tân Phú đã đưa ra những tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên gắn với tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của thành phố:

Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng- Trường Cán bộ Thành phố thì việc giáo dục, xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn mới cần bắt đầu từ những việc làm nhỏ như: giáo dục lý tưởng thanh niên làm người con hiếu thảo, người anh, người chị gương mẫu; hình mẫu người yêu sống có hoài bão; người chồng, người cha, người mẹ được con cái ngưỡng mộ và là người công dân tốt ở tổ dân phố, khu phố… Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng có ý kiến:

Trong thời đại mới với những cơ hội và thách thức mới, đã đặt ra trách nhiệm to lớn đối với tuổi trẻ thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Vì vậy, việc xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn mới là việc làm có ý nghĩa quan trọng để kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, từ đó tạo sức lan tỏa lớn đối với xã hội. Tuy nhiên, việc làm này không đơn giản, không thể thực hiện trong một thời gian ngắn mà cần phải có chiến lược, lộ trình cụ thể và lâu dài. Mỗi cấp bộ Đoàn cần xem đây là trách nhiệm và yêu cầu thiết yếu để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở; Tổ chức Đoàn cần nghiên cứu, đầu tư nhiều hơn nữa trong xây dựng hình mẫu thanh niên giai đoạn mới; mạnh dạn đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống và pháp luật cho tuổi trẻ; khơi dậy trong thanh niên ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đoàn các cấp, chắc chắn sẽ giúp tuổi trẻ thành phố từng bước xây dựng và hoàn thiện nhân cách, lối sống của người thanh niên trong thời đại mới.