Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ. Điều đáng nói, dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền cũng như có biện pháp xử lý, nhưng tình trạng này vẫn có chiều hướng gia tăng.