Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay các quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển đã không còn phù hợp với tình hình thực tế và nảy sinh nhiều vướng mắc bất cập, do đó Chính phủ cần ban hành quy định mới về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

Can sua doi Nghi dinh 50 ve quan ly, bao ve an ninh, trat tu tai cua khau cang bien - Anh 1

Lực lượng biên phòng làm thủ tục cho khách XNC. Nguồn: internet

Thống kê từ Bộ Quốc phòng cho thấy, hiện nay, trên toàn quốc có 31 cảng biển với 247 bến cảng và 15 cảng dầu khí ngoài khơi. Trong đó, Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, kiểm soát XNC tại 29 cảng biển thuộc 29 tỉnh, thành phố với 227 bến cảng và 15 cảng dầu khí ngoài khơi.

Trước yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển nói chung, ngày 21-4-2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển (gọi tắt Nghị định 50). Nghị định 50 là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, kiểm tra, kiểm soát XNC đối với người và phương tiện Việt Nam, nước ngoài ra vào hoạt động tại cửa khẩu cảng.

Tuy nhiên, sau 8 năm tổ chức thực hiện Nghị định 50, Bộ Quốc phòng nhận thấy, không còn phù hợp với tình hình thực tế và nảy sinh những vướng mắc, bất cập. Trong đó, một số văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành có liên quan để dẫn chiếu trong Nghị định 50 đã hết hiệu lực, được sửa đổi, bổ sung, thay thế mới như: Luật Hải quan 2014, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2015, Pháp lệnh XNC cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thay thế bằng Luật XNC, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam… Đồng thời, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, trong đó có Bộ đội Biên phòng đã thực hiện chuyển đổi cách thức làm thủ tục XNC, quá cảnh cho người, phương tiện đến, rời cảng biển từ thủ công sang điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển đã tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động lưu thông XNC, XNK, song cũng dễ tạo ra sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan, kiểm soát XNC tại cửa khẩu cảng biển, như việc các đối tượng lợi dụng quy định về kiểm tra hàng hóa XNK theo phân luồng trên hệ thống thông quan tự động của cơ quan Hải quan để buôn lậu, gian lận thương mại; lợi dụng hoạt động kiểm tra, giám sát biên phòng gián tiếp, theo khu vực để xuống tàu nước ngoài trái phép, hoạt động trộm cắp, xuất cảnh trái phép…

Do đó, theo Bộ Quốc phòng, để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng, Chính phủ cần nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 50.

Đảo Lê