Mike Enslin (John Cusack đóng) là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, chuyên viết về những ngôi nhà bị ma ám. Một hôm, ông vô tình nhận được một bưu thiếp chỉ dẫn đến căn phòng số 1408 nổi tiếng là ma quái trong một khách sạn ở vùng ngoại ô cách thành phố đến 20 dặm