Trước những trận động đất liên tiếp xảy ra tại châu Á gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, TS. Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng, cần phải nâng cao nhận thức của người dân về phòng, tránh động đất bởi người dân ở nước ta còn chủ quan, ít quan tâm đến hiện tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Theo đó, để phòng, tránh động đất hiệu quả cần tăng cường tuyên truyền, đưa kiến thức cơ bản về phòng, tránh động đất trở thành một chuyên mục thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời khuyến cáo người dân tự tổ chức phòng, tránh khi nhận được thông tin cảnh báo. Ông Minh khuyến cáo: Khi xảy ra động đất cần phải biết ứng xử hợp lý như ôm lấy đầu, núp dưới bàn, giường... không được chạy ra ngoài ngay, còn nếu đang ở ngoài đường cần tránh xa những nhà cao tầng, cây lớn có nguy cơ đổ; dừng ngay lập tức các phương tiện giao thông và tránh vào lề đường.... Đặc biệt , khi xây dựng các công trình công cộng, công trình cao tầng và các công trình quan trọng, các cấp quản lý và các nhà đầu tư phải tính đến yếu tố động đất; nên thường xuyên rà soát, thống kê các khu nhà yếu, không đảm bảo để có phương án xử lý kịp thời. Khi nhận được thông tin động đất, cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu, chính quyền địa phương các cấp, các trạm báo động trực canh sóng thần, đài phát thanh và truyền hình địa phương, đài thông tin duyên hải và mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng mọi phương tiện, thiết bị thông tin hiện có nhằm thông báo kịp thời tin trên đến cộng đồng trong khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng, tránh./.