Công ty tôi có thai phụ mới sinh, vậy cần phải có những giấy tờ gì,thủ tục như thế nào để có thể hưởng trợ cấp thai sản do BHXH cho trả? (haita.han@dmglogisticsvn.com)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH khi lao động nữ sinh con gồm: Sổ BHXH của NLĐ thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh; Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con. Trường hợp sau khi sinh con, con chết hoặc mẹ chết thì có thêm giấy chứng tử của con hoặc mẹ. Ngoài ra, nếu là người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc theo chế độ 3 ca, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì có thêm giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc; người bị tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là thương binh, hoặc người hưởng chế độ chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì có thêm bản sao giấy chứng nhận thương tật hoặc biên bản của hội đồng giám định y khoa. Các loại giấy tờ trên được nộp cho cơ quan BHXH kèm theo: Danh sách NLĐ đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập hàng quý hoặc hàng tháng; danh sách NLĐ hưởng chế độ thai sản do tổ chức BHXH duyệt. Theo NLĐ