Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 21-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo: Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Thảo luận về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho thân nhân người bị oan nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất, tán thành như dự thảo, chỉ giới hạn bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, mức bồi thường có thể bằng 1/2 hoặc 1/3 mức bồi thường cho bản thân người bị oan.

Đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, quy định bồi thường cho người thân thích của người bị oan là không phù hợp với Bộ luật Dân sự. Hơn nữa, kinh nghiệm quốc tế cũng không có nước nào quy định bồi thường cho hàng thừa kế.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, về thiệt hại tinh thần thì kể cả người bị oan và người thân thích của họ cũng đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Nếu thấy rằng những người đó cần được Nhà nước xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho họ một khoản nhất định để bù đắp về tinh thần. Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Tống Anh Hào cũng thừa nhận đã giải quyết 2 vụ việc bồi thường về mặt tinh thần cho người thân của người bị oan sai.

Do nội dung này có sự khác nhau giữa các quy định của pháp luật hiện hành với thực tiễn áp dụng, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Hà Phong