Căn nhà có hình dạng toilet đầu tiên trên thế giới.