Theo kế hoạch, dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm 2008 và thông qua vào kỳ họp đầu năm 2009. Dự thảo luật này đang thu hút sự quan tâm của công chúng, với kỳ vọng sẽ có những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách BHTG nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền, ổn định kinh tế vĩ mô.