phát biểu tại Đại hội toàn quốc Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn người tàn tật và trẻ mồ côi bằng ý chí, năng lực tiếp tục vươn lên, vượt qua rào cản để ổn định cuộc sống, đạt được những ước mơ.