Ngày 10.4, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có cuộc họp cuối cùng với Bộ Xây dựng để thẩm định đề án về chính sách nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam.