Chào cả nhà. Mình có một cửa hàng nằm trên đường liên xã. Mình rất muốn kinh doanh nhưng không biết nên chọn phương án nào cho hiệu quả: 1. Mở cửa...

Chào cả nhà. Mình có một cửa hàng nằm trên đường liên xã. Mình rất muốn kinh doanh nhưng không biết nên chọn phương án nào cho hiệu quả: 1. Mở cửa hiệu foto 2. Mở quán bia 3. Mở cửa hiệu bán sách 4. Mở cửa hàng bán băng đĩa(nhạc, phần mềm, game) 5. Mở quán net 6. Mở đại lý sữa 7. Mở shop thời trang Về tài chính, không gian đều phù hợp với các phương án kinh doanh trên. Tuy nhiên mình chưa biết chọn phương án nào cho hiệu quả Bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Nhất định sẽ cảm ơn và hậu tạ!