vâng e cảm ơn mẹ nó vì những thông tin hữu ích này .Hy vọng sẽ không bị sao nhỉ?hi

vâng e cảm ơn mẹ nó vì những thông tin hữu ích này .Hy vọng sẽ không bị sao nhỉ?hi