Vĩnh Linh

Can giam sat xe cong bang thiet bi giam sat hanh trinh - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Việc sử dụng xe công sai mục đích đã trở thành phổ biến, không vi phạm kiểu này thì vi phạm kiểu khác, dư luận báo chí nhiều lần lên tiếng và người dân rất bức xúc hầu như ở địa phương nào, ngành nào cũng có. Nào là tình trạng xe công đi chợ, đi chùa, đi lễ, đi việc riêng cá nhân... dù rất rõ ràng nhưng rất hiếm khi bị xử lý nghiêm để răn đe chung. Nhiều trường hợp chỉ khi báo chí vào cuộc đưa tin, phản ánh bằng cách quay phim, chụp ảnh rõ số xe, xe cơ quan nào... thì mới xem xét, xử lý qua loa nhưng đâu rồi lại vào đấy.

Việc sử dụng xe công sai mục đích không những gây lãng phí mà ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhiều người xem đây là minh chứng rõ ràng về sự lãng phí của công, tiêu cực của cán bộ, công chức. Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều quy định, văn bản để kiểm soát hiện tượng này nhưng tình trạng vi phạm không giảm.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chỉ bắt buộc đối với một số loại xe hoạt động kinh doanh vận tải, đối với các loại xe khác thì chưa bắt buộc phải thực hiện. Do đó, nếu bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình cho xe công sẽ giúp cho việc quản lý xe công chặt chẽ, hiệu quả. Khi đó, người quản lý xe công cũng như cơ quan chức năng như thanh tra, tài chính có thể dễ dàng phát hiện hành trình, hoạt động của xe để giám sát các khoản chi tài chính như đi công tác của cán bộ, công chức cũng như chi phí phục vụ xe. Đồng thời, giám sát được các hoạt động khác của xe như xe đi đâu, lái xe, người sử dụng xe làm gì... góp phần hạn chế tình trạng sử dụng xe công sai mục đích.

Vì vậy, nên chăng ngành chức năng cần quy định việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vào tất cả các xe công, xe sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ Nhà nước. Điều này vừa tạo ra công cụ hiệu quả để ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm trong sử dụng xe công, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc sử dụng xe công. Bên cạnh đó, nếu làm tốt việc này thì tính chất răn đe, phòng ngừa chung rất cao và tiết kiệm lớn cho ngân sách nhà nước và quan trọng hơn cả là lấy lại niềm tin của nhân dân.