Vừa qua, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với nhiều ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật.

Bên cạnh đó, Luật cũng cần có những cơ chế cần thiết và rõ ràng để thúc đẩy DNNVV phát triển, bởi hiện nay loại hình này chiếm 97% doanh nghiệp cả nước. Liên quan đến vấn đề này được rất nhiều đại biểu quan tâm, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho rằng, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các DNNVV rất được cộng đồng quan tâm, vì đó là biện pháp bảo vệ khỏi những hậu quả do tình trạng tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiển tra, kiểm toán chồng chéo.

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dù DNNVV hiện nay đang hết sức khó khăn về tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ, thị trường, tư vấn, đào tạo, thông tin… nhưng các DNNVV có đóng góp cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, đóng góp cho GDP rất lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và giảm bất bình đẳng trong xã hội, khoảng cách giàu-nghèo, từ đó góp phần ổn định xã hội, giảm các tệ nạn, góp phần ổn định chính trị. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách hỗ trợ loại hình DN này trong Nghị định 56 và 90 trước đây đều rời rạc và chung chung, không cụ thể và không có tính khả thi, nên không đi vào cuộc sống, không luật hóa thì chúng ta không thể làm được. Đây là một bước để chúng ta luật hóa và cụ thể hóa những chủ trương, chính sách một cách khả thi hơn để tạo sự đóng góp, giúp cho DN một cách cụ thể nhất và khả thi cao nhất.

“Đối với Luật Hỗ trợ DNNVV, chúng ta phải có tư duy mạnh mẽ hơn, mang tính đột phá hơn và tầm nhìn chiến lược hơn. Bởi vì thiết kế luật là dựa trên lợi ích tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta nên mạnh dạn và coi đây là việc để chúng ta đột phá trong thời gian tới. Do vậy, luật này không thể chậm trễ hơn được nữa”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Can gap rut ban hanh Luat ho tro doanh nghiep nho va vua - Anh 1

Cần gấp rút ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Công luận.vn

Trước đó, tại cuộc họp Quốc hội chiều ngày 8/11, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Dự thảo luật thu hẹp các đối tượng hỗ trợ nhằm có trọng tâm, tập trung nguồn lực ưu tiên cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh, DNNVV trong lĩnh vực sản xuất chế biến, DNNVV tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và khả năng nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ”.

Xuyến Chi (T/h)