Sáng 27.11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của PGS-TS Nguyễn An Lương - Chủ tịch Hội KHKT an toàn vệ sinh LĐ Việt Nam (ATVSLĐVN), Hội ATVSLĐ VN phối hợp với Viện Tài nguyên - Môi trường, giới vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội thảo về ATVSLĐ đối với nữ LĐ phổ thông.

(LĐ) - Tham dự có đại diện Tổng LĐLĐVN, Hội LHPNVN... Hội thảo cho rằng, hiện nay vấn đề ATVSLĐ tại khu vực tự do, phi chính thức vì những lý do khách quan và chủ quan, những đối tượng LĐ làm việc ở khu vực này chưa được quan tâm đúng mức về ATVSLĐ. Sự thiệt thòi đó càng lớn đối với những LĐ nữ ở trong khu vực này. Nữ LĐ do những hạn chế về văn hóa, tay nghề, đôi khi cả vị trí xã hội, mà phải làm những công việc phổ thông, đơn giản, nhưng có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại, có nhiều nguy cơ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong những hoàn cảnh không có người quản lý, không có cơ quan, tổ chức, đoàn thể chăm lo và cả không có kiến thức về ATVSLĐ. Họ là những NLĐ thuộc nhóm yếu thế trong xã hội và rất cần được quan tâm bảo vệ, giúp đỡ về mọi mặt, trong đó có vấn đề ATVSLĐ. Đây là một vấn đề lớn và phức tạp, liên quan đến một đối tượng LĐ đông đảo hàng triệu người, do vậy cần được sự quan tâm đúng mức của xã hội. Q.Chính - Đ.Tiến