(HQ Online)-Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Công Thương rà soát, điều chỉnh lại mã số HS đối với mặt hàng tiền chất thuốc nổ tại Quyết định 3648/QĐ-BCT ngày 8-9-2016, về việc công bố Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Can dieu chinh ma HS doi voi mat hang tien chat thuoc no - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, việc áp mã số đối với 2 mặt hàng tiền chất thuốc nổ trong danh mục là: Amoni nitrat (NH4 NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ hương mã số 3102.30.22; và Amoni nitrat (NH4 NO3) dạng hạt xốp tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ ÀNO mã số 3102.30.00 chưa thống nhất với kết quả rà soát giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương.

Trong khi đó, tại Thông tư 103/2015/TT-BTC năm 2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, mặt hàng amoni nitrat được phân loại như sau: Mặt hàng amoni nitrat ở dạng tinh thể hay dạng xốp tinh thể được đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10kg hoặc có kích cỡ hạt đồng đều về trọng lượng (dạng tương tự dạng viên) thì thuộc mã số HS 3105.10.90.

Mặt hàng amoni nitrat dạng tinh thể hoặc dạng xốp tinh thể khác thì thuộc mã số 3102.30.00.

Không có dòng hàng mã số 3102.30.22.

Để tránh vướng mắc khi triển khai Quyết định 3648/QĐ-BCT và đảm bảo quản lý Nhà nước đối với mặt hàng tiền chất thuốc nổ, Tổng cục Hải quan đang kiến nghị Bộ Công Thương điều chỉnh mã số HS của 2 mặt hàng tiền chất thuốc nổ trên phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Công Thương xem xét mặt hàng amoni nitrat ở dạng tinh thể hay dạng xốp tinh thể được đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10kg hoặc có kích cỡ hạt đồng đều về trọng lượng (dạng tương tự dạng viên) mã số HS 3105.10.90 có thuộc điều chỉnh của Quyết định 3648/QĐ-BCT hay không.