Theo tôi Chính phủ cần làm gì đó để cứu thị trường BĐS vì những lý do sau đây: