Một số nhân viên (công ty) thắc mắc: “Hai năm trước ở công ty có một phó phòng bị xử lý kỷ luật cách chức. Theo quy định phải 3 năm sau mới được xem xét phục hồi chức vụ nhưng mới đây giám đốc công ty đã ký quyết định bổ nhiệm người đó làm trưởng phòng khiến dư luận thắc mắc...”.

Can cu quy che de bo nhiem - Anh 1

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, giám đốc công ty, trả lời: Pháp luật lao động không quy định phải 3 năm sau khi bị xử lý kỷ luật cách chức, người lao động mới được xem xét phục hồi chức vụ mà chỉ quy định trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 3 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm. Đối với trường hợp cụ thể được phản ánh, công ty đã xem xét thận trọng và căn cứ vào quy chế khi bổ nhiệm.