Ông Phạm Việt Trung (Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan BHXH cho biết: Những trường hợp nào NLĐ đang đóng BHXH bị TNLĐ được hưởng trợ cấp TNLĐ?

Can cu de huong tro cap tai nan lao dong ​ - Anh 1

Sử dụng bảo hộ lao động đầy đủ và tuân thủ quy định an toàn lao động là cách phòng tránh tai nạn lao động tốt nhất

- BHXH VN trả lời: NLĐ đang đóng BHXH bị TNLĐ trong các trường hợp dưới đây dẫn đến suy giảm khả năng LĐ từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp TNLĐ do Quỹ BHXH chi trả: Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng LĐ; bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Về chế độ bệnh nghề nghiệp: NLĐ được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp do Quỹ BHXH chi trả khi bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại dẫn đến suy giảm khả năng LĐ từ 5% trở lên.

Quyền lợi được hưởng: NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp sau thời gian điều trị ổn định thương tật, bệnh tật được giám định mức suy giảm khả năng LĐ để làm căn cứ xác định mức trợ cấp được hưởng, cụ thể như sau:

Trợ cấp một lần: Áp dụng cho NLĐ bị suy giảm khả năng LĐ từ 5 - 30% hoặc bị chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp với mức hưởng được tính như sau:

- Suy giảm 5% khả năng LĐ được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung; ngoài khoản trợ cấp trên, NLĐ còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, thời gian đóng BHXH từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm một năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Trường hợp NLĐ chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu thì ngoài hưởng chế độ tử tuất theo quy định, thân nhân còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.

Trợ cấp hằng tháng: Áp dụng cho người bị suy giảm khả năng LĐ từ 31% trở lên với mức hưởng được tính như sau:

- Suy giảm 31% khả năng LĐ thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung; ngoài khoản trợ cấp trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH , thời gian đóng BHXH từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Đối với trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng nêu trên, hằng tháng NLĐ còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.

- Thời điểm hưởng trợ cấp hằng tháng được tính từ tháng NLĐ điều trị xong, ra viện. Trường hợp giám định lại mức suy giảm khả năng LĐ do thương tật hoặc bệnh tật tái phát thì thời điểm hưởng trợ cấp hằng tháng được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa...

V.L