Ngày 25-11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tổ chức.

Can co su thong nhat quan ly vung bo bien - Anh 1

Hiện việc quản lý vùng bờ biển vẫn còn sự chồng chéo giữa các ngành. Ảnh internet.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong triển khai phương thức quản lý tổng hợp như thiết lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở trung ương và địa phương; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tổng hợp và thống nhất biển và hải đảo; tăng đầu tư cho điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, giao khu vực biển cho các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng biển, lập quy hoạch sử dụng biển...

Đặc biệt, trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã có các nội dung quan trọng liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ như quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ… Như vậy, có thể thấy chính sách về phát triển bền vững biển và vùng bờ đã được thể chế hóa trong Luật.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Vùng bờ biển là nơi tập trung nhiều tài nguyên và là tài nguyên chia sẻ cho để phục vụ phát triển đa mục đích. Hiện có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia quá trình khai thác nguồn tài nguyên vùng bờ phục vụ cho mục đích của mình. Chính vì vậy, đã phát sinh ra mâu thuẫn giữa các ngành và phát sinh mâu thuẫn giữa mục phát triển và bảo tồn.

Bên cạnh đó, hiện chưa có sự hợp tác chặt chẽ (cơ chế phối hợp) giữa các Bộ ngành ở cấp trung ương và giữa trung ương với địa phương và các bên liên quan trong việc quản lý các hoạt động khai thác sử dụng biển, đặc biệt ở vùng ven biển và biển ven bờ. Đồng thời, thiếu sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường ở các vùng ven biển và biển ven bờ; thiếu cán bộ có năng lực trong quy hoạch, thực hiện và giám sát quản lý vùng bờ.

Từ đó, dẫn đến bờ biển đang chịu nhiều sức ép từ hoạt động khai thác của con người và quá trình suy thoái tự nhiên. Do đó, việc xây dựng hướng dẫn và triển khai chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ để các địa phương có sự thống nhất trong quản lý vùng bờ nhằm tránh mâu thuẫn giữa các ngành, cũng như hài hòa mục tiêu phát triển và bảo tồn vùng bờ biển. Việc quản lý vùng bờ sẽ thuộc trách nhiệm của tất cả các ngành và người dân có vai trò tham gia vào quá trình giám sát thực hiện của các địa phương và các ngành.

Đỗ Hòa