Đây là một trong những kiến nghị của Đoàn Kiểm tra Liên ngành vào sáng 3/11 sau khi thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Xây dựng.

Trong 2 ngày 1/11 và 2/11, Đoàn Kiểm tra Liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tiến hành kiểm tra tại Sở Xây dựng. Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Can co sang kien don gian hoa thu tuc hanh chinh - Anh 1

Đoàn Kiểm tra Liên ngành làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng.

Năm 2016, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 1.235 hồ sơ. Tổng số kết quả trả đúng và vượt thời gian là 1.198 hồ sơ, có 37 hồ sơ chưa đến hạn trả và không có hồ sơ trả chậm.

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra Liên ngành, hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Sở Xây dựng đã được kiện toàn và được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo đúng quy định. Việc niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được triển khai thực hiện phù hợp với quy định.

Can co sang kien don gian hoa thu tuc hanh chinh - Anh 2

Đoàn Kiểm tra Liên ngành thực hiện công tác kiểm tra thủ tục hành chính.

Việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật về chuyên ngành và yêu cầu về cải cách TTHC như: thành phần hồ sơ đúng quy định, thời gian thực hiện đảm bảo, một số lĩnh vực yêu cầu về thành phần hồ sơ nghiêm túc.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở Xây dựng vẫn còn một số nội dung cần lưu ý như hoạt động rà soát TTHC đã được triển khai thực hiện nhưng chưa đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý dẫn đến việc các TTHC thuộc Lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa được rà soát để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo thẩm quyền; chưa đưa ra các sáng kiến, những phương án đơn giản hóa TTHC có hiệu quả nhằm giảm bớt phiền hà, chi phí cho tổ chức, người dân khi thực hiện TTHC.

Can co sang kien don gian hoa thu tuc hanh chinh - Anh 3

Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó giám đốc Sở Tư pháp đánh giá công tác thực hiện TTHC của Sở Xây dựng.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức của Sở và cán bộ, công chức UBND cấp huyện; tăng cường hoạt động kiểm tra nghiệp vụ và chỉ đạo cơ sở nhằm phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC./.

Phương Thảo