Sở Xây dựng, Sở GTCC và Sở LĐ-TB-XH TPHCM vừa thống nhất đề xuất UBND TPHCM có quy định tạm thời về an toàn lao động...