Chiều 1/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Cơ yếu (gồm 5 chương, 37 điều).

Nội dung chính được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong dự án Luật Cơ yếu là chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu. Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận là trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu. Theo đó, nhiều đại biểu đề nghị cần chuyển Ban cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang trực thuộc Bộ quốc phòng nhưng vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cơ yếu Chính phủ như hiện nay. Về các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động cơ yếu, một số ý kiến đề nghị bổ sung những hành vi bị cấm như chuyển đưa, chuyển fax bí mật thông tin nhà nước mà không mã hóa, cùng với đó là có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm các hành vi bị cấm, đại biểu Trần Văn Lang - đoàn Tiền Giang nêu ý kiến:

Hôm nay, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, luật bảo hiểm tiền gởi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật giáo dục đại học và tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13.