Mới đây, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Văn phòng Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động các tổ chức tư vấn, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ”.

Can co chinh sach phat trien to chuc xuc tien chuyen giao cong nghe - Anh 1

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết hoạt động chuyển giao công nghệ đang gặp nhiều khó khăn do hạn chế về thông tin công nghệ, nguồn nhân lực để tìm kiếm và đánh giá, lựa chọn công nghệ phù hợp với doanh nghiệp. Đó chính là lý do cần có sự hỗ trợ từ các tổ chức tư vấn, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Nhiều đại biểu cho rằng Nhà nước cần có chính sách đầu tư đúng mức để hình thành mạng lưới tổ chức tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ với hạt nhân là các tổ chức công lập nhằm hỗ trợ nâng cao cơ sở vật chất, chia sẻ cơ sở dữ liệu, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.

V. Hoàng