VOV.VN - Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được tiến hành và phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

“Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào các nội dung cụ thể hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”. Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo, diễn ra sáng nay (11/3) tại trụ sở Chính phủ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thảo luận tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng thời gian qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được tiến hành và phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong việc thực hiện phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Ban Chỉ đạo một số địa phương chưa đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện để phù hợp với tình hình phát triển của phong trào; chưa phát huy tính tự nguyện tự giác của các tầng lớp nhân dân…

Do đó, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện phong trào, nhằm tạo chuyển biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nêu thực tế: “Chúng ta xây dựng phong trào đang nghiêng về tập thể, nhưng xây dựng văn hóa của con người Việt Nam cũng cần phải quan tâm. Bây giờ xã hội đang lo lắng, bức xúc sự xuống cấp về đạo đức và lối sống văn hóa, đây chính là điều chúng ta cần phải quan tâm”.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong giai đoạn tiếp theo tốt hơn. Vì vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ cần lồng ghép các hoạt động cụ thể để triển khai công tác.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải (thứ 4, từ trái sang) dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2015) và tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2015). Đồng thời, các khu vực cần có hội nghị, giao ban nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào của các địa phương. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu việc thành lập bộ tiêu chí quốc gia đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phù hợp với từng năm, từng thời kỳ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Về bộ tiêu chí quốc gia, vấn đề này đã đặt ra từ lâu. Thực ra từ trước đến nay chúng ta cũng có tiêu chí ở tầm quốc gia, nhưng ý chỉ đạo Bộ tiêu chí này phải chính thức và có tình pháp quy giống như tiêu chuẩn đo lường chất lượng, vì vậy, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu thận trọng giống như tiêu chí nông thôn mới, nếu quy định cứng sẽ khó phù hợp với các vùng miền”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, lồng ghép phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc để có sự phối hợp đồng bộ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị xã hội để người dân tích cực tham gia phong trào./.