Vừa qua, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Hà Nội đã giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau sắp xếp, cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội từ ngày 05/5/2014 theo Quyết định 2208/QĐ-UBND.

Sau cổ phần hóa (CPH), hiện vốn Nhà nước chiếm trên 67% (tương đương 6.370.700 cổ phần) do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nắm giữ; vốn của cổ đông ngoài và cổ đông là cán bộ công nhân viên chiếm 32,94%.

Can chan chinh hoat dong van tai lien tinh - Anh 1

Sau khi thực hiện CPH doanh nghiệp, kết quả kinh doanh của Công ty cũng đạt nhiều khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần năm trước CPH (năm 2013 đạt 94.151 triệu đồng, đến năm 2015 đạt 114.303 triệu đồng, dự kiến 2016 ước thực hiện 126.017 triệu đồng.

Theo đánh giá, sau khi CPH, Công ty đã tự chủ hơn về tài chính, vốn của Nhà nước và các cổ đông luôn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo việc làm đầy đủ và đời sống ổn định cho CBCNV đồng thời Công ty luôn tuân thủ và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước theo đúng quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách và các đơn vị vận tải trên các bến xe.

Kết luận buổi giám sát, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP cho rằng, bến xe được ví như một xã hội thu nhỏ, vì vậy, Công ty cần có kế hoạch để đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Để làm được việc này, Công ty cần nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng với yêu cầu. Đặc biệt, phải tăng cường công tác quản lý để các nhà xe nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Cụ thể, chấm dứt việc đón, trả khách không đúng nơi quy định; tự ý tăng giá vé…

H.N