Trong bình xét thi đua vẫn còn tình trạng “dĩ hòa vi quý”, chưa thực chất; chưa thực sự quan tâm đến người lao động trực tiếp, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở chỉ chiếm khoảng 27%. Đây là nội dung được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thừa nhận tại cuộc làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh chiều 7/10 về công tác thi đua - khen thưởng.

Can cham dut tinh trang 'di hoa vi quy' trong binh xet thi dua - Anh 1

Quang cảnh cuộc làm việc

Can cham dut tinh trang 'di hoa vi quy' trong binh xet thi dua - Anh 2

Bóng đá Sông Lam luôn là niềm tự hào của Nghệ An

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch là một trong 5 Sở có biên chế lớn trong tỉnh. Đây cũng là ngành tổ chức nhiều phong trào thi đua.

Ngoài các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh đưa ra chủ trương, phát động thì hàng năm có hàng chục phong trào thi đua chuyên đề thuộc Sở như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; tuyên dương thành tích thể dục, thể thao; liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch Bắc Miền Trung; cuộc thi sáng tạo sản phẩm lưu niệm đặc trưng Nghệ An; cuộc thi ảnh du lịch; nghiệp vụ lễ tân giỏi....

Bình quân mỗi năm, ngành có khoảng 2,5 tỷ đồng khen thưởng trong toàn ngành. Việc khen thưởng thường xuyên và khen thưởng chuyên đề đột xuất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp Sở tập trung hướng vào nghệ nhân, nghệ sỹ và những người trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn, chiếm trên 70%.

Can cham dut tinh trang 'di hoa vi quy' trong binh xet thi dua - Anh 3

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch làm rõ một số vấn đề Đoàn giám sát quan tâm

Can cham dut tinh trang 'di hoa vi quy' trong binh xet thi dua - Anh 4

Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh phát triển sâu rộng trong đời sống xã hội

Tuy nhiên, việc khen thưởng cấp Nhà nước chỉ tập trung vào cán bộ lãnh đạo quản lý, chưa có người lao động trực tiếp. Trong bình xét các danh hiệu thi đua vẫn còn tình trạng “dĩ hòa vi quý”, chưa thực chất; chưa thực sự quan tâm đến người lao động trực tiếp, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở chỉ chiếm khoảng 27%.

Can cham dut tinh trang 'di hoa vi quy' trong binh xet thi dua - Anh 5

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Thông qua làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; quan tâm tổ chức phong trào sáng kiến kinh nghiệm. Quan tâm nhân rộng điển hình, mô hình, tạo sức lan tỏa.

Ngành cần chú trọng hơn việc đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước và các danh hiệu thi đua đối với người lao động trực tiếp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để các phong trào thi đua thực chất, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Minh Chi