“Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 1

Xe tăng M48 Patton số hiệu 034 (trong ảnh) là tăng chiến chủ lực do Mỹ sản xuất và là chiến lợi phẩm quân ta thu được của địch tại Cheo Reo, Phú Bổn.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 2

Giáp trước xe tăng có độ nghiêng và cong để làm cho đạn pháo của đối phương dễ văng đi. Lái xe có 3 kính tiềm vọng chĩa 3 hướng, tạo góc quan sát rộng.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 3

Xe có 2 đèn mỗi bên, gồm đèn thường (trắng) và đèn hồng ngoại. Loại xe này được quân đội Mỹ và ngụy quân Sài Gòn sử dụng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 4

Được biên chế về tiểu đoàn 3, trung đoàn 273 của quân giải phóng , xe này đã lập công tiêu diệt căn cứ Nhạn Tháp.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 5

Hệ thống treo, xích sắt, bánh đỡ, bánh chịu tải, bánh định hướng.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 6

Xe 034 đã diệt gọn một trận địa pháo 105mm của địch, bắn chìm một tàu ngụy trên sông Đà Rằng, góp phần giải phóng thị xã Tuy Hòa vào tháng 3/1975.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 7

Bánh chủ động của xe tăng M48 số hiệu 034.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 8

Xe M48 có 1 pháo 90mm nòng rãnh và 2 súng máy (12,7mm và 7,62mm).

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 9

Sườn phải tháp pháo xe M48. Dòng xe này bắt đầu được sản xuất vào năm 1952.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 10

Xe tăng M48 dài 9,3m, rộng 3,6m, cao 3,07m.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 11

Mặt sau chiếc xe M48.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 12

Xe tăng chiến lợi phẩm M48 số hiệu 034 hiện được trưng bày tại Bảo tàng Tăng-Thiết giáp ở Hà Nội.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 13

Bộ phận móc để kéo xe quân sự khác.

Can canh xe tang M48 cua My duoc quan doi Viet Nam 'thuan duong' - Anh 14

Kíp xe tăng M48 gồm 4 người. Tốc độ tối đa của xe là 48,3km/h./.