Honda Việt Nam vừa ra mắt SH 125i và 150i 2017. Cả hai đều có một vài sự thay đổi trong thiết kế và được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh của hai chiếc tay ga hạng sang này.

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 1

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 2

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 3

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 4

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 5

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 6

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 7

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 8

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 9

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 10

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 11

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 12

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 13

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 14

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 15

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 16

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 17

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 18

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 19

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 20

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 21

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 22

Can canh ve dep cua SH 125i va 150i 2017 - Anh 23

Giá bán của SH 125i và 150i 2017.

HT (Theo Honda)