Răng khôn mọc sâu bên trong miệng, vì vậy quá trình nhổ bỏ chiếc răng này đòi hỏi nhiều công đoạn cẩn thận, chi tiết.

Phương Mai