- Ngay sau khi có kết quả bầu cử, tượng sáp của ông Donald Trump đã được gấp rút hoàn thiện.

Thông thường, những người được làm tượng sáp sẽ đến gặp các chuyên gia để tiến hành công đoạn tạo hình, đúc khuôn một cách tỷ mỉ nhất. Tuy nhiên, với những nhân vật đặc biệt như ông Donald Trump, việc tiếp xúc trực tiếp và dành cả ngày để đúc khuôn là điều không thể.

Các chuyên gia đã dựa trên hàng nghìn tấm ảnh ở nhiều góc độ khác nhau ở tân Tổng thống để đúc khuôn. Dự kiến, tượng sáp sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/1/2017, cũng là ngày ông Trump chính thức nhậm chức.

Video: Reuters