Phạm Ngọc Phương Linh (Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016) sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2016 vào ngày 10/10 tới đây.

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 1

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 2

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 3

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 4

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 5

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 6

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 7

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 8

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 9

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 10

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 11

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 12

Can canh nhan sac thi sinh dai dien Viet Nam thi Hoa hau Quoc te 2016 - Anh 13