(Kienthuc.net.vn) - Một ngày sau Quốc tang, phóng viên Kiến thức hòa cùng dòng người đến kính viếng Đại tướng.

Nhìn từ phía dưới biển lên mộ Đại tướng

Đường lên ngôi mộ Đại tướng có 103 bậc, tượng trưng 103 tuổi của Người

Đường xuống và lên được ốp đá

Mộ Đại tướng được các chiến sĩ canh gác cẩn trọng

Dòng người đến kính viếng Đại tướng thành kính

Mộ Đại tướng nhìn từ hướng đảo Yến

Đồng bào đến kính viếng Đại tướng

Phóng viên Kiến thức kính viếng Đại tướng