Dự án Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khai trương năm 2010, đến nay nhiều người không khỏi xót xa với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 1

Lối vào dự án Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Dự án Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với tổng diện tích xây dựng 1.544 ha (606 ha mặt đất, 939 ha mặt nước) tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, gồm 12 dự án thành phần. Theo kế hoạch, đến năm 2015, "Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam" sẽ hoàn tất và trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia.

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 2

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 3

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 4

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 5

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 6

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 7

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 8

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 9

Can canh hoang tan tai du an nghin ty o Ha Noi - Anh 10