Gabriel quá thiếu kinh nghiệm, không thể kiềm chế trước tiểu xảo của Diego Costa, để rồi nhậ thẻ đỏ sau cú đá nguội vô duyên.

Can canh Gaarbriel da xau Diego Costa, nhan the do - Anh 1

Gabriel bị thẻ vàng

Can canh Gaarbriel da xau Diego Costa, nhan the do - Anh 2

Cú đạp khiến Gabriel bị thẻ đỏ

N.D