(Kiến Thức) - Dung nham núi lửa thiêu cháy mọi thứ và đang tiến tới thị trấn Pahoa trên đảo Hawaii, nơi có khoảng 1.000 cư dân sinh sống.

Duy Long