Nga đã phóng tên lửa Kalibr và Oniks vào các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Theo Sputnik