Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trư­ơng phân công cán bộ y tế bám sát phục vụ nhân dân khi có lệnh sơ tán để phòng tránh lũ quét và sạt lở đất.