Cán bộ nhiều thôn tại Quảng Bình đã thu hồi tiền cứu trợ lũ lụt của người dân với lý do chia lại cho đều.

Văn Được