Đã thành truyền thống, ba năm trở lại đây, MWG đều phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành ngày càng gia tăng. Không những thế, nhờ sức nóng của cổ phiếu MWG một năm qua, giá trị thị trường số cổ phần này cũng tăng cao.

Can bo The gioi Di dong nhan ve hon nghin ty dong ESOP thang 12 toi - Anh 1

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HoSE) vừa thông báo sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV. Kế hoạch phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của MWG. Tuy nhiên, số lượng phát hành cụ thể đã được ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu thường phát hành trên thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cồ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Với tỷ lệ này, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành năm nay là 7.330.996 cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12/2016.

Hai năm trước, doanh nghiệp này đều thực hiện phát hành ESOP cho CBCNV với số lượng phát hành lần lượt là 5,33 triệu cổ phiếu và 6,98 triệu cổ phiếu. Hiện vốn điều lệ của MWG là 1.468,9 tỷ đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.542,2 tỷ đồng.

Đối tượng được nhận ESOP là cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con. HĐQT thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cồ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC 6 tháng đầu năm 2016 (1.592 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phát hành giảm còn 1.518,8 tỷ đồng, vẫn lớn hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp bán lẻ này.

Hiện giá cổ phiếu MWG đang được giao dịch tại mức giá 144.000 đồng/cp. Với mức giá này, ước tính giá trị thị trường của số cổ phần trên đạt hơn 1.051 tỷ đồng.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đẫ nhận được tự do chuyển nhượng.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu MWG trong 3 tháng gần đây

Can bo The gioi Di dong nhan ve hon nghin ty dong ESOP thang 12 toi - Anh 2