Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Tí sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2016.

Phương Nhi